Author Archives: hethongchongset

About hethongchongset

Hệ thống chống sét. Chong set: chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền. Nhập khẩu và phân phối sản phẩm thiết bị chống sét. Chống sét xây dựng, phòng chống sét nhà ở, biệt thự, nhà xưởng.. Lắp đặt hệ thống thiết bị chống sét các tỉnh xa...

Kim thu sét Liva LAP-CX040

LAP-CX040 Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , ,

Kim thu sét LIVA LAP-CX 070

Kim thu sét Liva LAP-CX 070 Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , ,

Kim thu sét Liva LAP-BX 125

Kim thu sét Liva LAP-BX 125 Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , ,

Kim thu sét Liva LAP-BX 175

Kim thu sét Liva LAP-BX 175 Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , ,

Kim thu sét LIVA LAP-AX 210

Kim thu sét Liva LAP-AX 210 Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , ,

Kim thu sét LIVA LAP-DX250

Kim thu sét Liva LAP-DX 250 Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , ,

Kim thu sét LIVA LAP-PEX 220

Kim thu sét Liva Lap-Pex 220. Kim chống sét Liva LAP-EX220. Thiết bị chống sét Liva -Thổ Nhĩ Kỳ Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , ,